Het Groote Hoofd maakt zinderend toneel met een Brabantse ziel midden in het Brabantse land.

Jan Anny-0075
Op locatie in Brabant


Anny van Hoof en haar broer Jan van Hoof vormen sinds 1997 het artistieke hart
van Het Groote Hoofd. Ervaren theatermakers die weten wat ze wel en niet willen.
Een uniek Brabants locatietheatergezelschap wat producties neerzet met kwalitatief hoogstaand én toegankelijk teksttoneel.

Het Groote Hoofd heeft zich in 2014 gevestigd op Cultuur Haven Veghel, de Noordkade.


Taal als instrument
Het repertoire van Het Groote Hoofd kenmerkt zich door klassieke én hedendaagse stukken die weerbarstige, theatrale taal combineren met kleinmenselijke thematiek. Telkens weer wordt de werking van taal onderzocht. Taal die gevoelens uitdrukt, onderdrukt, of het onuitspreekbare probeert te zeggen. Daarvoor werkt Het Groote Hoofd samen met toneelschrijvers die net dát te zeggen hebben dat anderen ongezegd laten. Auteurs die inzoomen op dat kleine leed en die weten te ontroeren met hun scherpe, krachtige dialogen.

De kleine mens
Een belangrijk thema in de stukken is de onmacht waarmee de kleine mens tegen veel grotere machten strijdt en die tegen alle stromen in probeert zijn eigen koninkrijk te stichten of te handhaven. Het Groote Hoofd belicht de weerslag die de politieke, economische, seksuele, religieuze macht heeft op de mens, zowel op machthebbers als op machtelozen. Dat kan op macroniveau zijn (maatschappelijk, politiek), zoals in de megaproductie Jeanne d'Arc (2011) maar ook op microniveau (in familiale of rationele sfeer), zoals in In het hart (2009) en in Het Platte Land (2010).

De omgeving: het Brabantse land
Verbondenheid van de mens met zijn omgeving is, naast de taal, een van de belangrijkste artistieke kenmerken van Het Groote Hoofd. Omgeving en /of landschap spelen bij een deel van de stukken daadwerkelijk -met name in de vormgeving- een grote rol.

Herbezinning
Sinds 2010 veranderde het klimaat om (met subsidies) voorstellingen te ontwikkelen. Herbezinning was noodzakelijk. Met behoud van de kernwaarden besloot Het Groote Hoofd op een andere wijze krachtige voorstellingen te gaan ontwikkelen met een sterk oog voor land, omgeving en bevolking. Bedrijfsmatiger, als ondernemers met oog voor financieel gezonde ‘producten’.

Noordkade
Medio 2013 raakte Het Groote Hoofd betrokken bij de ontwikkelingen in Veghel en CHV Noordkade (zie: chvnoordkade.nl). Een toekomstgerichte omgeving, met volop kansen op samenwerkingsverbanden en nieuwe verdienmodellen. De ambities en ondernemersgeest, het land en de bevolking, welke vanaf het begin van Het Groote Hoofd de inspiratiebron zijn van veel voorstellingen,  passen als een handschoen. Het Groote Hoofd heeft in 2014 gevestigd als professioneel gezelschap op de Noordkade in Veghel. Het vult het bestaande culturele landschap in de regio perfect aan. Naast kunsteducatie, de vele amateurgezelschappen, muziekverenigingen, een theater, een bloeiend literatuurleven, film, beeldende kunstenaars en initiatieven ziet Het Groote Hoofd in deze juist niet-stedelijke omgeving een kans en een rol in het culturele aanbod en hiermee ook de Noordkade in Veghel tot een groot (provinciaal en landelijk) succes te maken.

Ambitie
Het is de ambitie van Het Groote Hoofd om als huisgezelschap van CHV-Noordkade de komende jaren in dergelijke verbanden voorstellingen te ontwikkelen, gemaakt en gespeeld vanuit en op deze locatie. Bijzondere en unieke voorstellingen welke als voorbeeld zouden kunnen dienen van een theatergroep welke zich in het huidige en toekomstig tijdsgewricht ondernemend manifesteert. Een theatergroep die omgeving en bevolking betrekt en op die wijze van duidelijke meerwaarde zal zijn voor het leefklimaat in de regio. Met voorstellingen en andere initiatieven die slechts incidenteel buiten de Noordkade te zien zullen zijn. Juist die Noordkade is de vaste speelplek en zal vanuit heel Brabant bezoekers aan de Noordkade en aan de voorstellingen van Het Groote Hoofd  binden. Copyright (c) Het Groote Hoofd 2014-2018. All rights reserved.