De VeeVoederFabriek (2016) • partners

FCP logo

De productie van de VeeVoederFabriek is door het Fonds Cultuur Participatie
als voorbeeldstellend project in de derde ronde Kunstparticipatie gehonoreerd.
[bekijk de pagina]