Goud, mirre, wierook en jenever (2016) • recensie

Verhaal over het menselijk tekort

VEGHEL

HENK LANGENHUIJSEN

RECENSIE Brabants Dagblad 18 december 2016

De drie acteurs van theatergroep Het Groote Hoofd werken samen met amateurspelers, onder wie kinderen als schaapjes. Ze brachten hun 'kerstspel' gisteravond in de Walsmalerij in Veghel.

In het kerstspel Goud, wierook, mirre en jenever van Het Groote Hoofd ontmoeten we drie arme sloebers, gekweld door honger en dorst, die zich verkleden als de Drie Koningen. Ze bedelen om brood en jenever, maar ergens onderweg ontwikkelen ze naastenliefde en worden ze getroffen door een 'schone zaligheid'. Het Groote Hoofd maakt graag producties die geworteld zijn in het Brabantse landschap van ooit, letterlijk en figuurlijk. Met woorden als sipsop en steggelen raken ze het verleden aan, maar ook de thematiek draagt sporen van vroeger toen veel volk zo arm was dat alleen jenever troost kon bieden. Ook altijd aanwezig waren de angst en het ontzag voor het duivelse en heilige. Met die ingrediënten speelt Het Groote Hoofd in deze voorstelling. Het is geen precieze weergave van het traditionele kerstverhaal, zeker ook geen afrekening, eerder een knipoog, en tegelijkertijd ook een eerbetoon aan de verbeelding die bij het kerstverhaal hoort.

Juist die ambiguïteit maakt deze zoektocht interessant. Aan de ene kant dollen met de flauwekul van het katholieke geloof, aan de andere kant bewondering hebben voor de onderliggende boodschap die de vloer aanveegt met zelfzuchtigheid en het mysterieuze aanbidt. Geloof en surrealisme lijken hand in hand te gaan.

Het drietal wordt gespeeld door acteurs die hun vak verstaan. In al hun zottigheid nemen ze je mee naar hun verlichting. In de productie is samengewerkt met amateurspelers, wat een mooi samenspel oplevert, al hebben zij vooral een figuratieve rol. Ook kinderen doen mee, soms als schaapjes. De voorstelling is niet alleen een zoektocht naar verbinding tussen vroeger en nu, tussen aards en hemels, maar biedt ook mogelijkheden om verder te ontwikkelen.

Het kerstverhaal kun je volgens Het Groote Hoofd lezen als een verhaal over het menselijk tekort en daar horen gekkigheid en vervreemding bij, maar ook de behoefte aan onbaatzuchtigheid en verlichting. Het is een kleine productie van een uur, die nog niet helemaal uitgekristalliseerd lijkt. Verlichting zoeken kost tijd.

Het Groote Hoofd: 'Goud, wierook, mirre en jenever'. Nog te zien in De Walsmalerij, Noordkade Veghel op 17 en 18 december.
Het Groote Hoofd