HET GROOTE HOOFD HEEFT EEN NIEUWE ZAKELIJK LEIDER

Vanaf mei 2017 ben ik, Jasmijn van der Hamsvoord, gestart als zakelijk leider van Het Groote Hoofd. Ik volg Cees van Gemert op die na een periode van 2,5 jaar afscheid heeft genomen. HGH heeft in 2013 een duidelijke nieuwe koers gekozen: modern volkstheater vanuit Veghel. De Brabantse wortels zijn sterk verweven met alle betrokkenen van HGH, zo ook die van mij. Nu het Brabantse gezelschap weer compleet is, wordt er gewerkt aan een meerjarenplan om deze koers verder door te zetten.

De Noordkade in Veghel is bij uitstek een plek van 'de gewone Brabantse man'. Deze man (met een groot hoofd, maar een klein hart) is het uitgangspunt voor de vele verhalen die verteld kunnen worden met theater. In alle producties komen artistieke kwaliteit en vakmanschap samen met herkenning voor het publiek. Dit is cruciaal in het werk. Er wordt gewerkt vanuit verhalen die gaan over het mechanisme tussen mensen en hoe zij overleven. Dat wat mensen drijft binnen een specifieke situatie of tijdsgewricht, wordt vakmatig en artistiek vertaald.

Vanuit deze artistieke visie wil ik me de komende tijd, samen met de artistiek en algemene leider, secretariaat en communicatie, inzetten om stevige randvoorwaarden te verwezenlijken: een financiële basis voor producties, nieuwe lokale (samenwerkings)partners en een goede communicatiestrategie. Naast deze werkzaamheden voor HGH werk ik bij Kunstbalie en ben ik lid van de adviescommissie van het Brabant C Fonds.

Ik heb er veel zin om aan de slag te gaan. Hopelijk treffen we elkaar gauw!

Jasmijn van der Hamsvoord