Het Groote Hoofd maakt zinderend toneel met een Brabantse ziel midden in het Brabantse land.

Jan Anny-0075
Op locatie in Brabant


Anny van Hoof en haar broer Jan van Hoof vormen sinds 1997 het artistieke hart
van Het Groote Hoofd. Ervaren theatermakers die weten wat ze wel en niet willen.
Een uniek Brabants locatietheatergezelschap wat producties neerzet met kwalitatief hoogstaand én toegankelijk teksttoneel.

Het Groote Hoofd heeft zich in 2014 gevestigd op Cultuur Haven Veghel, de Noordkade.


Taal als instrument
Het repertoire van Het Groote Hoofd kenmerkt zich door klassieke én hedendaagse stukken die weerbarstige, theatrale taal combineren met kleinmenselijke thematiek. Telkens weer wordt de werking van taal onderzocht. Taal die gevoelens uitdrukt, onderdrukt, of het onuitspreekbare probeert te zeggen. Daarvoor werkt Het Groote Hoofd samen met toneelschrijvers die net dát te zeggen hebben dat anderen ongezegd laten. Auteurs die inzoomen op dat kleine leed en die weten te ontroeren met hun scherpe, krachtige dialogen.

De kleine mens
Een belangrijk thema in de stukken is de onmacht waarmee de kleine mens tegen veel grotere machten strijdt en die tegen alle stromen in probeert zijn eigen koninkrijk te stichten of te handhaven. Het Groote Hoofd belicht de weerslag die de politieke, economische, seksuele, religieuze macht heeft op de mens, zowel op machthebbers als op machtelozen. Dat kan op macroniveau zijn (maatschappelijk, politiek), zoals in de megaproductie Jeanne d'Arc (2011) maar ook op microniveau (in familiale of rationele sfeer), zoals in In het hart (2009) en in Het Platte Land (2010).

De omgeving: het Brabantse land
Verbondenheid van de mens met zijn omgeving is, naast de taal, een van de belangrijkste artistieke kenmerken van Het Groote Hoofd. Omgeving en /of landschap spelen bij een deel van de stukken daadwerkelijk -met name in de vormgeving- een grote rol.

Herbezinning
Sinds 2010 veranderde het klimaat om (met subsidies) voorstellingen te ontwikkelen. Herbezinning was noodzakelijk. Met behoud van de kernwaarden besloot Het Groote Hoofd op een andere wijze krachtige voorstellingen te gaan ontwikkelen met een sterk oog voor land, omgeving en bevolking. Bedrijfsmatiger, als ondernemers met oog voor financieel gezonde ‘producten’.

Noordkade
Medio 2013 raakte Het Groote Hoofd betrokken bij de ontwikkelingen in Veghel en CHV Noordkade (zie: chvnoordkade.nl). Een toekomstgerichte omgeving, met volop kansen op samenwerkingsverbanden en nieuwe verdienmodellen. De ambities en ondernemersgeest, het land en de bevolking, welke vanaf het begin van Het Groote Hoofd de inspiratiebron zijn van veel voorstellingen,  passen als een handschoen. Het Groote Hoofd heeft in 2014 gevestigd als professioneel gezelschap op de Noordkade in Veghel. Het vult het bestaande culturele landschap in de regio perfect aan. Naast kunsteducatie, de vele amateurgezelschappen, muziekverenigingen, een theater, een bloeiend literatuurleven, film, beeldende kunstenaars en initiatieven ziet Het Groote Hoofd in deze juist niet-stedelijke omgeving een kans en een rol in het culturele aanbod en hiermee ook de Noordkade in Veghel tot een groot (provinciaal en landelijk) succes te maken.

Ambitie
Het Groote Hoofd wil - vanuit de opgebouwde ervaring en expertise - een impuls geven die leidt tot het zichtbaar en (h)erkend worden als een onderscheidend merk dat staat voor grootschalig eigenzinnig professioneel Brabants volkstheater. Met nieuw elan wil het Groote Hoofd professioneel grootschaliger Brabants (locatie)theater gaan maken dat thematisch, inhoudelijk en praktisch een krachtige binding heeft met haar publiek. Het Groote Hoofd heeft de ambitie om op universeel niveau een voor Brabant nieuw soort theater te maken, waarvan het publiek weet; dit heeft met óns te maken. De komende jaren wil het Groote Hoofd een impuls geven aan het ontwikkelen en spelen van nieuw, grootschaliger actueel volkstheater op en vanuit de locatie Noordkade in Veghel. Het Groote Hoofd wil uitgroeien tot een gekend en onderscheidend professioneel (locatie)theatergezelschap in en uit Oost-Brabant.

 

PDF logo 50px   
Geschiedenis HGH; een greep uit het werk 
     
PDF logo 50px
Impulsaanvraag van HGH 2019-2020
     
PDF logo 50px  
Communicatie en marketingaanpak van HGH 22-8-2018