Judith (1998) • makers en spelers foto'spers


Uitgebracht in 1998, bij Nesproductiehuis. Tekst van Friedrich Hebbel, vertaling en bewerking: Anny van Hoof.

Naar het apocriefe bijbelverhaal 'Judith'. Een hartstochtelijk, romantisch stuk over een vrouw die zich geroepen voelt haar stad te redden van de geweldenaar en moordenaar Holofernes. Maar al tijdens hun eerste blikwisseling spatten de vonken er van af, vinden zij elkaars gelijke en binden de strijd met elkaar, maar vooral zichzelf aan. Hun ontmoeting en hartstocht wordt hun ondergang.